Συντήρηση Μεταλλικών Θυρών

Ι.Π.Ν. Αγίου Γεωργίου | Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης