ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ

Η αποκατάσταση τοιχογραφιών, ως εικονογραφικά σύνολα ή μεμονωμένες παραστάσεις, απαιτεί ένα ολοκληρωμένο πλάνο δράσης.


Είναι ένα σύνολο συντονισμένων εργασιών, που εκτός από τις εμφανείς, στον θεατή, επεμβάσεις, όπως ο καθαρισμός και η αισθητική αποκατάσταση, αφορούν και την ενδότερη και αθέατη διαστρωμάτωση των κονιαμάτων και της τοιχοδομής, με στόχο την ασφάλεια, την σταθερότητα και τη διαχρονικότητα του τοιχογραφικού συνόλου. Η μεγάλη κλίμακα των έργων, οι τεχνικές δυσκολίες και η πολύπλοκη παθολογία των μνημείων, δυσχεραίνουν σε μεγάλο βαθμό την επέμβαση. 

 

Παρά την ποικιλομορφία του είδους των φθορών, των τεχνικών κωλυμάτων και των περιβαλλοντικών αντιξοοτήτων, η ARTIS κατάλληλα οργανωμένη, εξοπλισμένη και επανδρωμένη με έμπειρους επιστήμονες και τεχνικούς, βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα να αντιμετωπίσει κάθε περίπτωση συντήρησης και διατήρησης έργων μνημειακής ζωγραφικής. 

  • Επιλεγμένα Έργα Συντηρήσης Τοιχογραφιών

  • Κατηγορίες Συντήρησης

Ξυλόγλυπτα
Εικόνα
Τοιχογραφία
Ζωγραφικά Έργα
Μέταλλο
Ύφασμα
Λίθος
Χαρτί
Show More

© 2020 | ARTIS | all rights reserved | Όροι χρήσης

  • Facebook Icon
  • Instagram Icon
  • Pinterest icon

Web | Design + Development by ALPHA FORENSICS