ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ

Η αποκατάσταση τοιχογραφιών, ως εικονογραφικά σύνολα ή μεμονωμένες παραστάσεις, απαιτεί ένα ολοκληρωμένο πλάνο δράσης.


Είναι ένα σύνολο συντονισμένων εργασιών, που εκτός από τις εμφανείς, στον θεατή, επεμβάσεις, όπως ο καθαρισμός και η αισθητική αποκατάσταση, αφορούν και την ενδότερη και αθέατη διαστρωμάτωση των κονιαμάτων και της τοιχοδομής, με στόχο την ασφάλεια, την σταθερότητα και τη διαχρονικότητα του τοιχογραφικού συνόλου.H μεγάλη κλίμακα των έργων, οι τεχνικές δυσκολίες και η πολύπλοκη παθολογία των μνημείων, δυσχεραίνουν σε μεγάλο βαθμό την επέμβαση. 

 

Παρά την ποικιλομορφία του είδους των φθορών, των τεχνικών κωλυμάτων και των περιβαλλοντικών αντιξοοτήτων, η ARTIS κατάλληλα οργανωμένη, εξοπλισμένη και επανδρωμένη με έμπειρους επιστήμονες και τεχνικούς, βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα να αντιμετωπίσει κάθε περίπτωση συντήρησης και διατήρησης έργων μνημειακής ζωγραφικής. 

Ξυλόγλυπτα
Εικόνα
Τοιχογραφία
Ζωγραφικά Έργα
Μέταλλο
Ύφασμα
Λίθος
Χαρτί
Show More

© 2020 | ARTIS | all rights reserved | Όροι χρήσης

  • Facebook Icon
  • Instagram Icon
  • Pinterest icon
espa_el.jpg

Web | Design + Development by ALPHA FORENSICS