Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η εταιρία ARTIS συστήθηκε από ταλαντούχους καλλιτέχνες, εµπειρότατους συντηρητές έργων τέχνης και ειδικούς επιστήµονες, µε σκοπό την παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών στους τοµείς της κατασκευής και αποκατάστασης έργων τέχνης και της διακόσµησης. Σήµερα είναι µία από τις πρωτοπόρες και δυναµικότερες εταιρείες, βυζαντινής επιχρύσωσης και συντήρησης έργων τέχνης, στην νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η συστηµατική µελέτη και καταγραφή των παραδοσιακών τεχνικών, παράλληλα µε την ενηµέρωση πάνω στις σύγχρονες τάσεις αναφορικά µε τις µεθόδους και τα καλλιτεχνικά υλικά, εξασφαλίζουν άρτιο αισθητικό αποτέλεσµα, αλλά και απαράµιλλη ποιότητα. Εργασίες, όπως το χρύσωµα και το στίλβωµα επιφανειών, δαπανούν ιδιαίτερο χρόνο και απαιτούν ξεχωριστό κόπο για την άψογη ολοκλήρωση τους. Όµως, το τελικό αποτέλεσµα είναι εντυπωσιακό και παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στον χρόνο.

Ταυτόχρονα η πραγµατοποίηση εξειδικευµένων εργασιών αποκατάστασης από καταρτισµένους και έµπειρους συντηρητές αποτελεί µία δράση που εκτός από υψηλή δεξιοτεχνία, απαιτεί και τη συνεχή συµµετοχή στο διεθνές γίγνεσθαι πάνω σε αυτόν τον τοµέα. Μόνο έτσι διασφαλίζεται όχι µονό η προστασία και ανάδειξη των έργων της πολιτιστικής κληρονοµιάς, αλλά και η παραγωγή σύγχρονων τεχνουργηµάτων ανάλογου επιπέδου.

Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσεται και η δράση της ARTIS, η οποία επενδύει συνεχώς στο ανθρώπινο δυναµικό της ώστε όλα τα τµήµατά της να είναι στελεχωµένα µε τον πλέον ειδικευµένο και κατάλληλα καταρτισµένο προσωπικό επιστηµόνων και τεχνιτών. Παράλληλα προσπαθεί αδιάλειπτα να επιλέγει και να εφαρµόζει την πρακτικά και δεοντολογικά βέλτιστη λύση, προσεγγίζοντας και µελετώντας ξεχωριστά κάθε έργο, δίνοντας σηµασία στη λεπτοµέρεια, αλλά κυρίως βάζοντας µεράκι, υποµονή και αγάπη στη δουλειά αυτή.

Συντήρηση Έργων Τέχνης
Στιλβωτή Επιχρύσωση
Premium Replicas
Portfolio
Show More

© 2020 | ARTIS | all rights reserved | Όροι χρήσης

  • Facebook Icon
  • Instagram Icon
  • Pinterest icon
espa_el.jpg

Web | Design + Development by ALPHA FORENSICS