ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Παρά τις αυξημένες αντοχές τους, τα μέταλλα, παρουσιάζουν φθορές και διάβρωση, κυρίως λόγω αντίξοων κλιματικών και περιβαντολογικών συνθηκών και χρήζουν ιδιαίτερης τεχνικής και επιστημονικής προσέγγισης για την αποκατάσταση των φθορών τους, τη συντήρηση και τη διατήρησή τους στο χρόνο.


Εκκλησιαστικά σκεύη, νομίσματα, κοσμήματα, πάμφυλλα εικόνων, ακόμα και εξαρτήματα μηχανισμών ή στοιχεία μεταλλικών κατασκευών συντηρούνται επιτυχώς από την ARTIS με κριτήρια την προστασία του αυθεντικού υλικού, την αισθητική αποκατάσταση, αλλά και τη μελλοντική λειτουργικότητα. 

Επιλεγμένα Έργα Συντηρήσης Μεταλλικών Αντικειμένων

Ξυλόγλυπτα
Εικόνα
Τοιχογραφία
Ζωγραφικά Έργα
Μέταλλο
Ύφασμα
Λίθος
Χαρτί
Show More

© 2020 | ARTIS | all rights reserved | Όροι χρήσης

  • Facebook Icon
  • Instagram Icon
  • Pinterest icon
espa_el.jpg

Web | Design + Development by ALPHA FORENSICS