ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

1/8

Με τον όρο «Συντήρηση» αναφερόμαστε σε όλες τις διαδικασίες που στοχεύουν στην επαναφορά ενός έργου τέχνης στην αρχική του κατάσταση, θεραπεύοντας τις φθορές που του έχει προσδώσει ο χρόνος.

 

Βασικές αρχές της συντήρησης είναι η ελάχιστη αισθητική παρέμβαση, η χρήση κατάλληλων υλικών και μεθόδων, η πλήρης τεκμηρίωση όλων των εργασιών που αναλαμβάνονται και η μελέτη για την αποφυγή ή μείωση πιθανών μελλοντικών προβλημάτων, αρχές που ακολουθούνται πιστά από την ARTIS.