ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΩΝ

Οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης ξυλόγλυπτων έργων καθορίζονται από πληθώρα παραγόντων, όπως είναι η κατάσταση διατήρησης, η ιστορικότητα, η αρχαιότητα, το μέγεθος, η λειτουργική ή μουσειακή χρήση του έργου κλπ..

 

Όλες αυτές οι παράμετροι υπαγορεύουν µια κλίμακα εργασιών η οποία μπορεί να είναι από µια απλή προληπτική συντήρηση µε πιθανές εργασίες απεντόμωσης, μέχρι επεμβάσεις ιδιαίτερα εκτεταμένες όπως αποσυναρμολόγηση κατασκευών και ανασύσταση ελλειπόντων µελών προκειμένου να εξασφαλιστεί µια δομική και χρηστική ακεραιότητα.

Ξυλόγλυπτα
Εικόνα
Τοιχογραφία
Ζωγραφικά Έργα
Μέταλλο
Ύφασμα
Λίθος
Χαρτί
Show More

© 2020 | ARTIS | all rights reserved | Όροι χρήσης

  • Facebook Icon
  • Instagram Icon
  • Pinterest icon
espa_el.jpg

Web | Design + Development by ALPHA FORENSICS