ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΑΡΤΙΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Η διάγνωση και αντιμετώπιση των παθογενειών του χάρτινου υλικού είναι μία αρκετά δύσκολη διαδικασία εξαιτίας της ευαισθησίας και της μεταβλητότητας των πρωτογενών υλικών, σε κάθε μορφή περιβαλλοντικής συνθήκης και της παθογένειάς τους σε ποικιλόμορφους μικροοργανισμούς.


Aπαιτεί ανεπτυγμένες γνώσεις στον τομέα και αρκετή εμπειρία για να επέλθει με ασφάλεια το σωστό αποτέλεσμα. Οι εργασίες αφορούν τόσο σε επεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης όσο και διατήρησης, ακολουθώντας πιστά τις πλέον ενδεδειγμένες προδιαγραφές διαχείρισης αρχειακού υλικού. 

  • Κατηγορίες Συντήρησης

Ξυλόγλυπτα
Εικόνα
Τοιχογραφία
Ζωγραφικά Έργα
Μέταλλο
Ύφασμα
Λίθος
Χαρτί
Show More

© 2020 | ARTIS | all rights reserved | Όροι χρήσης

  • Facebook Icon
  • Instagram Icon
  • Pinterest icon

Web | Design + Development by ALPHA FORENSICS