ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΘΩΝ - ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ

Η συντήρηση και αποκατάσταση λίθινων έργων τέχνης, κεραμικών αντικειμένων και αρχιτεκτονικών στοιχείων, απαιτεί ειδικές γνώσεις ως προς τη φυσιολογία των πετρωμάτων, την κρυσταλλική τους δομή, τις μηχανικές τους αντοχές καθώς και γνώσεις φυσικής και χημείας.


Στην ARTIS η συντήρηση τέτοιων έργων πραγματοποιείται πάντα σύμφωνα με τη διεθνή δεοντολογία και πρακτική, με την χρήση εξειδικευμένων υλικών, αλλά και σύγχρονες πρωτοποριακές τεχνικές. 

  • Κατηγορίες Συντήρησης

Ξυλόγλυπτα
Εικόνα
Τοιχογραφία
Ζωγραφικά Έργα
Μέταλλο
Ύφασμα
Λίθος
Χαρτί
Show More

© 2020 | ARTIS | all rights reserved | Όροι χρήσης

  • Facebook Icon
  • Instagram Icon
  • Pinterest icon

Web | Design + Development by ALPHA FORENSICS