1/4

Φορητή Εικόνα (Πόρτα Τέμπλου) Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης

Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου | Edirnecapu | Κωνσταντινούπολη

Φορητή Εικόνα (Πόρτα Τέμπλου) Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης

Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου | Edirnecapu | Κωνσταντινούπολη